فروش بار

خدمات ویلچر در شرکت هواپیمایی یزد

باتوجه به طرح توسعه شرکت هواپیمایی یزد، به زودی حمل بار بدون مسافر(Cargo)، توسط این شرکت امکان‌پذیر خواهد بود.