تماس با ما

هواپیمایی یزد - تماس با ما

دفتر تهران

آدرس: شهرک اکباتان – بلوار شهید نفیسی – پلاک 85 – ساختمان آریو – طبقه 5

تلفن: 37993000-021 – فکس: 37993333-021

ایمیل: info@Yazdairways.com – کدپستی: 139386454

دفتر یزد – مرکزی

آدرس: بلوار تهران – نبش کوچه رهاوی – پلاک 3 – طبقه همکف

تلفن: 35284640-035

کدپستی: 8918646875

Ceo@yazdairways.com

Info@yazdairways.com

Yazdoffice@yazdairways.com

Development@yazdairways.com

Logistics@yazdairways.com

It@yazdairways.com

Camo@yazdairways.com

Support@yazdairways.com

Scm@yazdairways.com

Training@yazdairways.com

Mtn@yazdairways.com

Operationsoffice@yazdairways.com

Crm@yazdairways.com

Accounting@yazdairways.com

Office@yazdairways.com

Security@yazdairways.com

نقشه دفتر تهران هواپیمایی یزد

مسیریابی دفتر تهران

نقشه دفتر یزد هواپیمایی یزد

مسیریابی دفتر یزد