برگزاری اولین دوره آموزش مهمانداری شرکت بین المللی هواپیمایی یزد

اولین دوره آموزشی مهمانداران شرکت هواپیمایی یزد از روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور مدیر خدمات پرواز هواپیمایی یزد و ۲۳ نفر از افراد پذیرش شده در محل دانشگاه علم و هنر یزد برگزار شد.

در حال بارگذاری ...